• Začátek adventu v Domašově

  První adventní neděli jsme slavili mimořádně v kostele sv. Jana Křtitele v Horním Domašově, protože farní kostel sv. Tomáše se opravuje. Mši svatou sloužil P. Mgr. Waldemar Woźniak OT., který po úvodní písni požehnal velký adventní věnec, který bude do Vánoc zdobit a připomínat věřícím adventní čas. Požehnal i další věnce od farníků a zapálil první adventní svíci, od které ministrant zapaloval svíce na ostatních věncích.

 • Koncert Nejkrásnější Ave Maria v Domašově

  Ve farním kostele sv. Tomáše v Dolním Domašově se uskutečnil v sobotu 22.10. 2022 v 17:00 hodin koncert s názvem „NEJKRÁSNĚJŠÍ AVE MARIA“. Koncertní duo ve složení: operní pěvkyně Olga Procházková – soprán, František Šmíd – varhany, rozezvučilo kostel celkem 13krát mariánským pozdravem Ave Maria, a to pokaždé od jiného autora. Je to krásný oslavný pozdrav, kterým oslovujeme naši nebeskou Matku při každé modlitbě.

 • Poutní mše svatá ke cti sv. Václava v Lipové-lázních

  Ve středu 28. září 2022 byla sloužena v 10:00 hodin svatováclavská mše svatá ve farním kostele sv. Václava v Lipové-lázních. Hlavním celebrantem byl P. Mgr. Mariusz Jonczyk, rektor z poutního místa Panny Marie Pomocné ze Zlatých Hor. Koncelenrovali další 3 kněží. Hudbou slavnost provázela schola z Jeseníku. Poutníci z blízkého i vzdáleného okolí zaplnili kostel a s úžasem poslouchali výstižné kázání otce Mariusze o dobru a zlu, o bratrech Václavovi a Boleslavi.

 • Koncert festivalu Karla Ditterse v Horním Domašově

  V kostele sv. Jana Křtitele v Horním Domašově se uskutečnil v neděli 11. 9. 2022 v 18:00 hodin už 4. koncert ze série koncertů k XXX. výročí Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu v okolí Jeseníku. Vystupovali: Permoník Karviná  a to jak ženský koncertní sbor tak i mužský komorní sbor. V kostele je nádherná akustika a tak chrámové písně krásně zněly. Diváci i P. Mgr. Waldemar Wozniak, kněz, který zdejší farnost spravuje, byli nadšeni krásným vystupováním i zpěvem. Všichni děkujeme za krásný prožitek v našem kostele.

 • Dožínky v Horním Domašově

  V kostele sv. Jana Křtitele v Horním Domašově  byla v sobotu 3. září 2022, opět jako každý rok, sloužená Dožínková mše svatá. Otec Waldemar Woźniak jí sloužil už po několikáté a děkoval za plody a dary země, které nám Pán dává. Mši svatou zpěvem doprovázely místní zpěvačky a též hosté z Polska. Většina byla v dobových místních krojích. Na konci mše svaté zaznělo slavnostní Te Deum. Budeme se těšit, že Pánbůh dá, abychom se sešli všichni za rok a mohli společně děkovat při mši svaté za úrodu.