Adventní koncert v Lipové-lázni

Nejkrásnější Ave Maria – třináct verzí těchto písní, ale každá od jiného autora, se rozezněly v neděli 8.12.2019 v 15:00 hodin. Zpívala operní pěvkyně Olga Procházková a doprovázel ji klavírista František Šmíd. Koncert byl v kostele sv. Václava v Lipové-lázni v předvečer slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Všichni včetně místního kněze P. Mgr. Waldemara Woźniaka OT s úžasem naslouchali této krásné Mariánské písni.

neanna