Poutní mše svatá na Ramzové

V sobotu 5. srpna 2023 byla sloužena poutní mše svatá ke cti sv. Rocha v kapličce na Ramzové. Poutníky neodradilo ani deštivé počasí, které vládlo po celý víkend a společně se skauty, kteří tábořili u Ramzové, naplnili celou kapli. Mši svatou celebroval otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář z Jeseníku. O hudbu se postarali poutníci z Liberce manželé Grobárovi spolu s Janou Dýmovou z České Vsi, kteří svými písněmi přítomné doslova ohromili. Svatý Rochu, oroduj za nás!