• Koncert kytarové orchestru ve Velkých Kuněticích

  V pátek 26. 5. 2023 se konal již druhý ročník koncertu kytarového orchestru a pěveckého sboru ZUŠ Jeseník pod vedením Václava Dvořáka v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Kuněticích. Vystoupení úžasných mladých talentů si přišlo poslechnout kolem stovky diváků. Koncert byl naprosto úchvatný. Chrámem se nesl nádherný zpěv a zvuk kytar a fléten. Diváci byli tak okouzleni, že během závěrečné písně odměnili účinkující potleskem ve stoje. Letošní ročník se moc vydařil a už teď se těšíme na ten příští.

 • Svatodušní vaječina v Mikulovicích

  V neděli 28.5.2023, kdy církev slavila Slavnost Seslání Ducha svatého, se farníci z Mikulovic sešli odpoledne ve skautské klubovně na Muně, kde se smažila ze 114 vajec Svatodušní vaječina. Toto setkávání je, díky místnímu knězi P. Mgr. Ing. Jiřímu Urbánkovi, již vítanou tradicí.

 • Pozvání na Duchovní obnovu s otcem Jamesem Manjackalem

  Pochválen buď Ježíš Kristus,
  s velkou radostí a vděčností Bohu Vás zveme na duchovní obnovu s výjimečným charismatickým knězem a Misionářem Božího milosrdenství otcem Jamesem Manjackalem. Duchovní obnova se koná se souhlasem Mons. Martina Davida, biskupa ostravsko-opavského a uskuteční se 9.-11. června v OSTRAVĚ. Téma duchovní obnovy nese název: „Rozpalte v sobě Ježíšova Ducha a buďte silní“ Přijďte se posilit ve víře. Pokud je to možné, pozvěte lidi z vaší farnosti, vyvěste plakát (zde) nebo zorganizujte autobus na místo setkání. Otec James Manjackal byl jmenován papežem Františkem misionářem Božího milosrdenství. Lidí oslovuje svým osobitým způsobem, důraz klade na eucharistii a na prožívání křesťanství v úzké spolupráci s Duchem svatým.

 • Májová pobožnost na Travné

  V neděli 21. května 2023 se konala třetí děkanátní májová pobožnost na Travné, kde se nachází poutní místo zasvěcené Panně Marii La Salettské s kaplí a pramenem zázračné vody. Tři desítky poutníků připutovali k Panně Marii spolu s místním knězem otcem Tomaszem Janem Salagou, který nás v kapli spolu se svými farníky provázel modlitbou i zpěvem.

 • Změny v děkanátu

  Od 6. května 2023 skončil své působení ve farnostech Supíkovice, Velké Kunětice, Stará Červená Voda a Černá Voda P. Mgr. Jiří Marek Kotrba. Farnosti jsou nyní ve správě P. Mgr. Stanislava Kotláře, děkana z Jeseníku. Farníci z těchto farností se s pohřbem, křtem, svatbou a dalším mohou obracet na děkanskou kancelář. Telefon na otce Stanislava je 731 625 708, na pastoračního asistenta 731 625 696.

 • Májová pobožnost s křížovou cestou v České Vsi

  V neděli 14. května 2023 se odpoledne vydala skupina dětí, které se připravují na první svaté přijímání, společně s rodiči a dalšími poutníky, nebojácně, i s kapkami deště v zádech, na kopec nad Českou Vsí ke kapličce Panny Marie. Pod vedením otce Stanislava a katechetky Kristýny si nesly své vyrobené kříže a mohly si prožít cestu na Kalvárii na svém těle. Ruce, nohy, bok, tvář, ústa…, každá část našeho těla nám může být přiblížením Ježíšovy cesty. Mohli jsme u každého zastavení zpytovat svědomí.

 • Májová pobožnost po děkanátu na Roklinách

  V neděli 7. 5. 2023 se sešli věřící z děkanátu v kapličce na Roklinách u Černé Vody, kde v 15:30 hodin byla sloužena mše svatá a po ní májová pobožnost v rámci děkanátu. Mši svatou celebroval P. Dr. Bartlomiej Blaszka, farář ze Zlatých Hor. Sešlo se cca 40 poutníků z blízkého i dalekého okolí. Na závěr byli poutníci pozváni na opékání špekáčků, kávu, čaj a buchtu. Přijměte pozvání na další májovou pobožnost v rámci děkanátu, tentokrát do České Vsi do kapličky Panny Marie, Pomocnice křesťanů, která bude v neděli 14. 5. 2023 v 15:30 hodin. Nebude chybět kromě pobožnosti i opékání špekáčků (prosím špekáčky s sebou).

 • Křížová cesta na Boží horu

  V neděli 26.3.2023 se sešli poutníci z Jesenicka v Žulové, pod Boží horou u odpočívadla. Odtud v 15:30 hodin vyšli křížovou cestou až na vrchol Boží hory. Křížovou cestu vedl otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář. Na vrchu bylo možné navštívit kostel, který je pod správou města Žulová a také navštívit sochu Matky Boží, která je vyvýšena pod vrcholem ve skále. Tato děkanátní křížová cesta v přírodě byla již třetí v letošní postní době. Příští neděli jste zváni na Křížový vrch u Jeseníka.

 • Velikonoční zpověď v Jeseníku

  Velikonoční svátost smíření bude v Jeseníku:

   

  • v sobotu 1. 4. od 14:00 – 15:00 hodin – zpovídá P. Kotlář, P. Kotrba a P. Florek
  • ve středu 5. 4. od 17:00 – 18:00 hodin – zpovídá P. Kotlář
  • v sobotu 8. 4. od 7:00 – 8:00 hodin – zpovídá P. Kotlář
 • Travná, dříve Krautenwalde – historie – kniha

  Kniha o historii obce Travná obsahuje 16 kapitol věnujících se historii Travné obecně, přes historii obecních institucí, společenských organizací minulých i současných a jimi pořádaných akcí, dále kulturním a uměleckým památkám, místopisným údajům s fotografiemi s popisem domů, usedlostí, chalup a veřejně dostupnými údaji o bývalých a současných majitelích, zajímavým příběhům a vzpomínkám z běžného života obyvatel. V neposlední řadě přírodě a okrajově geologii, blízkému okolí apod. Text doprovází bohatý fotografický materiál: dobové pohlednice, fotografie a mapky.