• Vánoční bohoslužby v děkanátu

  Vánoční svátky trávíme nejen doma, ale jezdíme i po rodinách. Proto vám s předstihem přinášíme rozpis vánočních bohoslužeb v rámci jesenického děkanátu. Na tabulku se můžete podívat, popřípadě ji stáhnout zde.

 • Možnost získání odpustků pro duše v očistci

  Na slavnost Všech svatých (1. listopadu) odpoledne a v Den vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) po celý den při návštěvě kteréhokoliv kostela lze získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha.

 • Poutní mše svatá v Supíkovicích

  V neděli 22. října 2023 byla v 11:00 hodin ve farním kostele sv. Hedviky v Supíkovicích sloužena poutní mše svatá. Té se zúčastnilo na 100 poutníků z blízkého i vzdáleného okolí, včetně místního pana starosty Romana Bicana. Mši svatou celebroval P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan. Tato mše svatá byla výjimečná i tím, že své 1. svaté přijímání přijala Terezka Marie Bašová.

   

  Na závěr mše svaté otec Stanislav poděkoval panu starostovi a paní kostelnici Haně Maškové a předal jim kytku.

 • Poutní zájezd na Ostravsko

  Ve čtvrtek, 28. 9. 2023, se celkem 12 farníků (10 z Mikulovic a 2 farnice z Adolfovic) spolu s mikulovickým knězem Otcem Jiřím Urbánkem vydalo na svatováclavskou pouť do jeho rodné farnosti – Staré Bělé. V kostele sv. Jana Nepomuckého jsme společně se starobělskými farníky prožili mši svatou a poté se zaposlouchali do poutavého vyprávění pana Marka Forgače, který nás seznámil s historií místního kostela.

 • Koncerty hudebního festivalu Karla Ditterse v děkanátu

  Pro náš příhraniční region s Polskou republikou je velice důležitá vážná hudba, která má v tomto kraji své historické místo vzhledem k postavě významného hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který zde 25 let svého života žil a tvořil. Důkazem významnosti této postavy hudebnosti Slezska je i fakt, že Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu byl zařazen mezi nejvýznamnější kulturní počiny Olomouckého kraje – víceletá finanční podpora. V souvislosti s tím se připravil program, který navázal na dosavadní tradici festivalu a zároveň přinesl řadu mimořádných koncertů.

 • Česko-německá poutní mše svatá v Černé Vodě

  V neděli 3.9.2023 v 11:00 hodin byla sloužena poutní mše svatá ke cti Jména Panny Marie v Černé Vodě společně s německými rodáky. Na začátku byl rozdán česko-německý průvodce mší svatou. Připravena byla i překladatelka paní Kamila Sikorová. V plně zaplněném kostele poutníky i z okolích farností a rodáky z Německa zazněla v úvodu píseň pěveckého sboru z Jeseníku v doprovodu varhaníka z Rýmařova. Ti provázeli hudbou celou mši svatou, kromě závěrečné písně.

 • Opravy kostela Božího Těla ve Staré Červené Vodě

  Věžní hodiny – Za bývalého kněze P. Františka Baroše byl ve věži instalován věžní stroj s centrálním převodem a rozvodem pomocí transmisí (rozvodů k hodinovým číselníkům). Tyto rozvody procházely zvonovým patrem a v podstatě zavazely zvonu. Této opravy se ujala firma Impuls-B, s.r.o. z Ostravy-Staré Bělé, která naistalovala nové elektrické pohony hodin a tím se uvolnil prostor pod zvony.

 • Boží hora u Žulové

  Boží hora u Žulové je známá svou křížovou cestou a kostelem Panny Marie Bolestné, ke kterému dojdeme vzhůru až na vrchol hory. Zde se pravidelně koná poutní mše svatá na sv. Cyrila a Metoděje. Kostel je majetkem města Žulová. K místu patří krásná vyhlídka na Žulovou, Skorošice a další obce. Ve fotogalerii se můžete podívat na kostel seshora. Tyto fotky pořídil pan Vojtěch Curylo v rámci spolku Člověk a víra.

 • Pouť k Panně Marii Sněžné ve Velkých Kuněticích

  Letošní pouť v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Kuněticích (6.8.2023 v 11:00 hod.) byla poznamenána rozmary počasí, ale i přes vytrvalý a silný déšť se v kostele sešlo kolem 80 poutníků. Nešel se průvod s obrazem Panny Marie od Božích muk, muselo se improvizovat, a tak se před mší svatou zazpívalo několik Mariánských písní. Poutníci z Nysy, Prahy, blízkých obcí z okolí, jak z Polska tak z Česka obdivovali krásu našeho nejstaršího kostela v kraji, podtrženou květinovou výzdobou.

 • Pouť k Panně Marii Nanebevzaté v Jeseníku

  Slavnostní poutní mše svatá se konala v neděli 13. srpna v 10:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Bylo radostí dívat se na nově zrestaurovaný hlavní oltář, krásnou květinovou výzdobu, slyšet hrající nástroje a nádherný zpěv od scholy z Kozlovic, a to vše pro Marii, Matku Boží, která otvírá nebe pro každého z nás. Otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář mezi námi s úsměvem přivítal paní starostku města Jeseník Mgr. Zdeňku Blišťanovou, europoslance Mgr. Tomáše Zdechovského a prvního náměstka hejtmana olomouckého kraje Mgr. Ivo Slavotínka. Přítomen byl trvalý jáhen Mgr. Ing. Josef Liberda.