• Společenství Člověk a Víra v DOO hledá fotografa pro Jesenicko

  Jsme součástí velkého projektu Člověk a Víra v ČR a v rámci rozdělení na diecéze patříme do té ostravsko–opavské. Zde nejen fotíme, ale také se často setkáváme a trávíme společně čas.  Bez nadsázky lze napsat, že tvoříme živé společenství, které je nejen o fotografování, ale i o duchovních hodnotách jako jsou víra, prožitek, přátelství, a to vše je umocněno vztahem k Bohu. 

 • Velká pěší pouť za Jesenicko

  Vydejte se i Vy na skutečnou pěší pouť, ze které bolí nohy, ale duše je povznesena. Velká pěší pouť za Jesenicko se koná od neděle 6.8. (5.8) do neděle 14.8. a nabízí vám výjimečnou možnost:
  1) radovat se z krásy stvoření – vnímat ji a děkovat za ni
  2) předložit prosby – za sebe (každý jak uzná za vhodné – i za své blízké), za tento region – Jesenicko/ západní Slezsko (zde, skryti za horami, se můžeme pokoušet žádat alespoň malou výjimku z marasmu světa – uzdravit, co je nezdravé a posílit, co je dobré; nechť je nám takto požehnáno) a za celou naši zemi (vždyť v lecčems zbytečně trpí: rozdělením, zneužíváním moci, atd… a je dobré to překonat).

 • Chemie mi ukázala, že život nemohl vzniknout sám od sebe

  Na počátku mé víry byl zájem o vědu, pak jsem objevila i bezpodmínečnou lásku a dnes chci pomáhat lidem, svěřuje se pro rubriku Zkušenosti s Bohem Vendula. V dětství jsem do kostela i do náboženství chodila z donucení rodičů a přála jsem si být dospělá, abych to již nemusela absolvovat. Všechno se však změnilo tím, že jsem v mládí začala hledat hlubší význam života. Počátkem toho všeho byl prohlubující se zájem o vědu a chemii, kterou nyní již čtvrtým rokem studuji na vysoké škole. Ta mi ukázala, že nic tak organizovaného a krásného jako život nemohlo vzniknout samo od sebe. Vše do sebe zapadlo, když jsem si uvědomila, že jsem u Boha našla naprosto bezpodmínečnou lásku, kterou jsem celý svůj život hledala a nedokázala ji ve světě naleznout. Proto je pro mě přijetí biřmování významným krokem k rozvíjení vztahu s Bohem v mé každodenní činnosti.

 • Výzva k modlitbě a úsilí o jednotu v době prezidentských voleb

  Drazí bratři a sestry,

   

  zdravím vás uprostřed Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který je pro nás výzvou k hledání spojnic mezi křesťany různých církví. Je však také výzvou k tomu, abychom vytrvale usilovali o jednotu společenství církve, ve kterém žijeme. Zvláštním způsobem je to výzva i pro tyto dny, kdy je celá společnost včetně církve polarizována volební kampaní před prezidentskou volbou. Prosím, nepodporujme vytváření nepřátelských táborů šířením nenávisti a strachu. Není to nic, co by nám křesťanům mělo být vlastní.

 • Restaurátorské práce v Jeseníku

  Kdo v těchto dnech navštíví farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku, může si všimnout několika změn. Díky firmě Bittner ze Staříče (okres Frýdek-Místek) se podařilo v Jeseníku zrestaurovat: sochy Srdce Pána Ježíše a Panny Marie, obraz Růžencové Panny Marie od Josefa Templera, sochu Panny Marie Usmiřitelky a křtitelnici. Ve středu 11.1.2023 přijeli, aby demontovali, odvezli a zrestaurovali novogotický oltář, významné dílo Antonína a Rajmunda Kutzerových z Horního Údolí. Celkové náklady budou činit 650 000,- Kč. Kdo by se chtěl podílet na finanční pomoci, zde je číslo účtu farnosti: 1901229309/0800. Deset největších dárců bude zaznamenáno pro budoucí generace na zadní straně oltáře.

 • Pomozte vybudovat nové výhledy

  „Daniel je zvídavý mladík, který má rád, když se kolem něho něco děje a je legrace. Ze svého místa – polohovací postele – chce mít přehled a kontrolu nad vším. Důležité místo pro něj je i okno, přes které sleduje dění venku. A když je tam něco veselého, rozesměje se tak, že se nakonec tady smějeme všichni…“ pracovnice Denního stacionáře Šimon

 • Vánoční bohoslužby v děkanátu

  Vánoční svátky trávíme nejen doma, ale jezdíme i po rodinách. Proto vám s předstihem přinášíme rozpis vánočních bohoslužeb v rámci jesenického děkanátu. Na tabulku se můžete podívat, popřípadě ji stáhnout, zde.

 • Novéna k Červené středě 2022. Připojte se k modlitbám od 14. do 22. listopadu

  Praha – Červená středa je mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro svou víru a své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Letos si křesťané ve svobodných zemích připomenou své pronásledované bratry a sestry 23. listopadu 2022. Kampani, která bude viditelná v řadě zemí světa, předchází modlitební novéna. Devítidenní pobožnost začíná v pondělí 14. listopadu a končí v úterý 22. listopadu 2022.

 • Pozvání na Diecézní setkání mládeže Biscup 2022

  Milí mladí přátelé,

  rád bych vás pozval na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční o příštím víkendu 18. – 20. listopadu v Opavě. S mnohými z vás jsme se potkali o prázdninách na Celostátním setkání v Hradci Králové. Budu rád, když se setkáme znovu tentokrát v naší diecézi. Mottem setkání je „Maria se vydala na cestu“.  Pokud se i vy rozhodnete vydat na cestu, nezapomeňte se nejpozději do 14. 11. přihlásit na webu Biscup 2022. Ulehčíte tím práci organizátorům.  Těším se na setkání s vámi v Opavě.

  + biskup Martin