• Sbírka na sdělovací prostředky bude 13. listopadu. Rozdělí se mezi média, která schválí ČBK

  Praha – V neděli 13. listopadu 2022 proběhne v kostelích celorepubliková kostelní sbírka na podporu katolických médií. Její výtěžek bude určen katolickým sdělovacím prostředkům. Jednotlivá média si mohou podat žádost o příspěvek z této sbírky do 9. prosince 2022. O tom, která z nich podporu dostanou, rozhodne plenární zasedání České biskupské konference. Sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich životů.

 • Biskupské ocenění pro manžele Dvořákovy

  Ostrava – V den slavnosti sv. Hedviky, která je od založení ostravsko-opavské diecéze, její hlavní patronkou, uděluje biskup ocenění. V tradici založené biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem pokračuje také apoštolský administrátor biskup Martin David. V sobotu 15. října ocenil v katedrále Božského Spasitele 24 pracovníků Charit, zástupce farností a další nominované. Z našeho děkanátu byli oceněni manželé Dvořákovi z Jeseníku.

 • Velká pěší pouť za Jesenicko 7. – 14. srpna

  Maria Hilf – Poutní trasa, která vede Jesenickem, měří 160 km a prochází 14 zaniklými a pomalu znovuobjevovanými poutními místy slezského pohraničí. Zrála několik let. Poprvé se na ni poutníci pod vedením Petra Hirsche vydali v loňském roce. Za pár dní ji chtějí zopakovat. Na cestu se vydají z Maria Hilf u Zlatých Hor v neděli 7. srpna.  Do cíle k Vřesové studánce dorazí v sobotu 13. srpna. Máte chuť se ke čtyřicítce poutníků připojit? Organizátoři mají ještě pár volných míst.

 • Završení synodálního procesu v diecézi – závěrečná zpráva

  Biskup Martin David, apoštolský administrátor diecéze připojil svůj podpis k diecézní syntéze, která je shrnutím diecézní fáze synodálního procesu. Do definitivní podoby syntézy byly v uplynulých dnech zapracovány připomínky ze závěrečného synodálního setkání, které proběhlo na biskupství a v ostravské katedrále v neděli 1. května 2022.

 • Biskup Martin David žehnal léčebné prameny

  Apoštolský administrátor biskup Martin David sloužil 14. 5. mši svatou u hrobky Vincenze Priessnitze, zakladatele lázeňství na Jesenicku, v rámci oslav 200 let od založení Priessnitzových lázní v Jeseníku. Největší kulturně-společenská akce v tomto regionu se konala od 12. do 15. 5. po dvouleté odmlce. Organizátoři připravili bohatý program, jehož součástí bylo žehnání léčebných pramenů.

 • Modlitba za volbu diecézního biskupa

  Po smrti diecézního biskupa Františka Václava Lobkowicze (*5.1. 1948, + 17. 2. 2022) se uprázdnilo místo sídelního biskupa. Ve vedení diecéze pokračuje apoštolský administrátor biskup Martin David, který byl do této funkce jmenován před téměř dvěma lety 1. 6. 2020. Na jmenování nového sídelního biskupa diecéze čeká. Rozhodnutí je na Svatém otci – papeži Františkovi. Apoštolský administrátor vyzval věřící k modlitbě za volbu nového diecézního biskupa. Text modlitby je k dispozici ke stažení a vytištění v českém a polském jazyce.

 • Text k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

  Vatikán zaslal biskupům dopis i text modlitby k úkonu zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, který povede papež František 25. března v 17.00 hodin. Svatý otec zároveň vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po celém světě. Přinášíme oficiální český překlad textu úkonu zasvěcení i dopisu papeže Františka biskupům.

 • Zemřel probošt Mons. Anton Otte. Rodák z Vidnavy. Zakladatel Ackermann Gemeinde v ČR

  Praha – Ve věku 82 let zemřel Mons. Anton Otte – emeritní probošt vyšehradské kapituly a výrazná osobnost česko-německého porozumění a smíření. Jeho životní pouť byla završena ve středu 29. prosince 2021 v Německu. Její začátek je však spojen s Vidnavou, Jeseníkem a Krnovem. Na tato místa se rád vracel. Mons. Anton Otte se narodil 15. srpna 1939 ve Vidnavě v německé rodině. Po druhé světové válce zůstala rodina v Československu, ale v roce 1946 byl jeho otec lidovým soudem odsouzen k trestu smrti. Anton Otte vyrůstal s maminkou a přes mnohé perzekuce a útlaky maturoval v roce 1957 v Jeseníku. Následně pracoval v Krnově v textilní továrně, protože mu nebylo umožněno studium na vysoké škole.

 • Brontosauři z Jeseníku vydali encyklopedii zaniklých nebo zapomenutých poutních míst

  Jeseník – Třetí díl encyklopedie Zmizelé Jesenicko, za jejímž vydáním stojí ekologické Hnutí Brontosaurus Jeseníky, věnuje pozornost poutním místům. Obrazová publikace v pevné nebo brožované vazbě poodkrývá patnáct zapomenutých nebo málo známých poutních míst na Jesenicku. Kostely, kaple a jeden mariánský pramen zve čtenáře k putování do Zlatých Hor, Horního Údolí, Vidnavy, Bílé Vody, Javorníku, Travné, Žulové nebo přímo do Jeseníku.