Poutní mše svatá ke cti sv. Václava v Lipové-lázních

Ve středu 28. září 2022 byla sloužena v 10:00 hodin svatováclavská mše svatá ve farním kostele sv. Václava v Lipové-lázních. Hlavním celebrantem byl P. Mgr. Mariusz Jonczyk, rektor z poutního místa Panny Marie Pomocné ze Zlatých Hor. Koncelenrovali další 3 kněží. Hudbou slavnost provázela schola z Jeseníku. Poutníci z blízkého i vzdáleného okolí zaplnili kostel a s úžasem poslouchali výstižné kázání otce Mariusze o dobru a zlu, o bratrech Václavovi a Boleslavi.

 

Na závěr mše svaté zaznělo slavnostní Te Deum. P. Mariusz poděkoval místnímu knězi P. Waldemaru Woźniakovi za to, že mohl celebrovat v tomto kostele mši svatou, dále Pánu Bohu a všem poutníkům, co přišli. Poté zazněla kostelem jedna z nejstarších duchovních písní SVATÝ VÁCLAVE.

 

Po mši svaté byli všichni přítomní pozváni na pohoštění, které připravili místní farníci. Děkujeme a opět za rok se budeme těšit.