Archiv rubriky: aktivity Mariahilf

Diecézní pouť Charit na Mariahilf

Pouti Ostravsko opavské Charity k Panně Marii Pomocné se ve středu 5.6.2019 zúčastnilo asi 200 poutníků pod vedením biskupa Mons. Martina Davida a prezidenta ostravsko-opavské Charity P. Mgr. Jana Lariše ThD. Pořadatelem této pouti byla Charita Jeseník, kterou vedla její ředitelka Mgr. Helena Paschkeová. Krásné počasí podtrhlo nejen krásu Poutního místa, ale také krásu a význam služeb, které Charita poskytuje stovkám lidí v diecézi. (Pokračování textu…)

Pouť národů na Mariahilf

V sobotu 15.9.2018 jsme prožili na poutním místě Maria Hilf závěrečnou pouť letošního roku – POUŤ NÁRODŮ. Letos to byla pouť zvláště slavnostní, protože Maria Hilf slaví 300 let své existence. Pouť navštívilo asi 1600 poutníků – nejvíce Poláků, o něco méně Čechů či Moravanů nebo Slezanů a asi 100 poutníků mluvících německy. Pouť vedli biskupové Mons. František Václav Lobkowicz z Ostravy a Mons. Pawel Stobrawa z Opole. Společně sloužili mši svatou s dalšími asi 18-ti kněžími. (Pokračování textu…)

Tábor Sinai na Mariahilf

Ve čtvrtek 16.8.2018 jsem navštívil letní křesťanský tábor nazvaný SINAI, pro mladé lidi od 15 – 20 let na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Tento tábor probíhal ve dnech 13. – 19.8.2018. Žasl jsem, jak mladí dovedli překonávat provozní potíže, jak si připravovali program, jak si pomáhali a jak prostě se stravovali a žili. Moc děkuji těm, kteří to organizovali, kněžím, kteří na tom všem spolupracovali a těm, kteří mají chuť, to za rok uspořádat znova. (Pokračování textu…)

Byli jsme na Hlavní pouti na Mariahilf

„Panno Maria, pomoz nám najít odvahu nebát se jít Tvou cestou a nikdy nezradit svoji víru.“

V jubilejním roce, kdy slavíme 300 let od založení poutního místa Mariahilf, jsme se v sobotu 11. srpna 2018 zúčastnili Hlavní pouti. V 10:15 hodin P. Mgr. Mariusz Tomasz Banaszczyk, rektor poutního místa, přivítal poutníky a seznámil je s programem dne. Následná modlitba radostného růžence byla kromě jiných úmyslů obětována hlavně za odprošování a zastavení vraždění nenarozených dětí. V 11:00 hodin byla sloužena děkovná mše svatá, kterou celebroval emeritní světící biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička, koncelebroval jesenický otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář se spolubratry. (Pokračování textu…)