Pozvánka na pouť Národů na Maria Hilf

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční, letos již 27.mezinárodní, pouť na Maria Hilf u Zlatých Hor 17. září 2022. Tato pouť vznikla bezprostředně po vzkříšení tohoto slezského poutního místa z vděčnosti za citelnou pomoc rodáků ze zdejšího kraje. Zejména kněží, rodáci, kteří museli opustit Jesenicko po válce, věnovali po roce 1989 velkou pozornost činnosti  Sdružení pro obnovu Maria Hilf a podpořili celou obnovu mediálně i finančně a to sbírkami zejména v Bavorsku. Byli to P. Adolf Schrenk, rodák z Dolní Lipové, dále P. Alois Brauner, farář z Mikulovic a P. Adolf Fuchs, rodák z Ondřejovic. Letos budeme na tyto obětavé kněze zvláště vzpomínat. Celou pouť povedou dva biskupové, náš ostravsko opavský biskup Martin David a biskup opolský Rudolf Pierskala.

 

Oba tito biskupové byli již vícekrát hosty zdejších poutí a my, farnící z Jesenicka, jsme vždycky rádi, když je zde můžeme přivítat. Letošní pouť je samozřejmě poznačena stále pokračující válkou na Ukrajině a tak prosíme všechny poutníky, aby této bolestivé skutečnosti věnovali ve zvýšené míře svoje modlitby a dobré skutky, aby se dobrotivý Bůh smiloval a seslal na všechny státníky, zodpovědné za stále pokračující válku, Ducha sv., usmiřitele rozbrojů a dárce pokoje. A my všichni budeme prosit naši nebeskou Matku, P. Marii, Královnu míru, aby zmařila úklady ďábelské a vyprosila celému světu mír.