Pozvání na křesťanský tábor Sinai 2023

Proč SINAI?
„A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinai a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku.“ (Ex 24, 16)

 

Možná cítíš, že v životě potřebuješ udělat nový krok, že tvoje víra potřebuje umělé dýchání a masáž srdce, že by věci mohly jít lepším směrem… pokud ano, tak Sinai (14. – 20. 8. 2023 na Maria Hilf) pro Tebe může být odpovědí. Kromě kvalitních přednášek, modlitby, workshopů, se můžeš ve skupinách a diskusích seznámit s mnoha vrstevníky a prožít jedinečný týden plný zážitků. Je ti 15-20 let a chceš vystoupit na vrchol? Tak vzhůru! Více informací  a přihláška je na stránkách akce.“ Plakát ke stažení zde.