Pozvání na Velkopáteční noční křížovou cestu na Maria Hilf

Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor vás zve na křížovou cestu, která proběhne 7. 4. 2023 na Velký pátek v 21:00 hodin. Tato noční křížová cesta se zde koná každoročně, letos již 35. rok, tedy již od roku 1988 na každý Velký pátek a byla a zůstává takovou modlitbou za duchovní obrodu tohoto kraje. Byla totiž začátkem obnovy tohoto poutního místa a také začátkem osvobozování naší vlasti od totality. Na tuto křížovou cestu jede letos zvláštní autobus z Jeseníku, tedy na Velký Pátek od kostela v Jeseníku ve 20:15 hod. a zastavuje v každé obci na trase do Zlatých Hor.

 

Jede také samozřejmě po ukončení křížové cesty i zpět. Na Maria Hilf se můžete zúčastnit buď křížové cesty lesem asi 3 km z města Zlaté Hory, nebo krátké křížové cesty přímo na poutním místě. Pomozte udržet proud modliteb za duchovní obrodu našeho kraje i přes mimořádné problémy, které tento náš kraj prožívá.

Srdečně zve rektor Maria Hilf P.Mariusz Jonczyk.