Pouť rodin na Maria Hilf – květen 2022

Pouť rodin, jako jednu z tradičních poutí na poutním místě P. Marie Pomocné – Maria Hilf u Zlatých Hor, jsme prožili  v sobotu 7. května 2022 za pěkného počasí a hlavně za účasti asi tisícovky poutníků, zejména rodin s dětmi. Na začátku pouti asi ve 14:00 hod. přivítal rektor Maria Hilf P. Mgr. Mariusz Rafael Jonczyk všechny poutníky a projevil radost na tím, že se nás tady tolik shromáždilo. Přivítal také pěvecký sbor Cantamus a hudebníky, kteří přijeli z farnosti Kozlovice a doprovázeli celou pouť liturgickým zpěvem a hudbou.

Poutní mši  ve 14:00 hod. sloužil generální vikář P. Mgr. Jan Czudek, Th.D. z Ostravy, který ve své promluvě přivítal (po tříleté covidové přestávce) všechny poutníky, popřál všem maminkám k Svátku matek radost a Boží požehnání pro jejich děti. S ním sloužilo mši sv. asi 20 kněží z diecéce. Po mši sv. připravilo Diecézní centrum pro rodinu z biskupství Ostravsko-opavského program, různé hry a soutěže pro děti.

Pouť byla zakončena adorací před Nejsvětější Svátostí, kterou vedl otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář, kde jsme mohli poděkovat za milosti, které denně od Pána dostáváme, zejména za ústup covidu a také prosit za ukončení bratrovražedné války na Ukrajině a za prozření těch, kteří mají v rukou moc a poroučí.