aktivity Zlaté Hory

  • Projekt tkalcovské expozice

    Jedním z projektů, který Klub přátel Zlatých Hor spolu s farností Zlaté Hory zrealizoval v roce 2008, je ukázka tkalcovské historie na Zlatohorsku. Toto mini muzeum umístěné na staré faře na Rejvízu navštívilo během tří měsíců „zkušebního provozu“ 2 600 návštěvníků. Téměř všichni zanechali v návštěvní knize velmi pěkné a povzbuzující zápisy.

  • Farní projekt „Přístupná kostelní věž“

    Projekt řeší zpřístupnění a nasvícení prohlídkového okruhu zadní obranné věže se zvonicí a půdy hlavní lodi kostela. Obranná věž je opatřena střílnami, na horní, dříve obrannou plošinu, vede staré točité schodiště vyzděné v síle zdiva z prostoru zvonice. Zvonová stolice je ze starých masívních trámů s vytesanými vybráními dle tvaru houpajících zvonů. Kovanými dveřmi lze projít z věže do půdy nad hlavní lodí kostela.