Duchovní program K NADĚJI. TOUR pro mládež ve Zlatých Horách

Římskokatolická farnost Zlaté Hory, animátoři Jesenického děkanátu a Diecézní centrum mládeže Ostrava srdečně zvou mládež na duchovní program K NADĚJI. TOUR, který se bude konat v pátek 8. dubna 2022 od 17.30 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách – Městě a pak a faře. Zváni jsou nejen mladí ale také jejích rodiče a sourozence a také všichni, kdo se chtějí za mládež pomodlit a s mládeži prožit modlitební okamžiky před Pánem.

Naší touhou je modlit se společně s vámi na místech, kde žijete za situaci, které v posledních dnech čelíme a také za mladé ve farnostech.

Zváni jsou všichni – nejenom mladí! 

Obraťme se k Naději – k té jediné opravdové a trvalé, upřeme zrak na Ježíše! On je Pán pánů a Král králů! ON všechno pevně drží ve svých rukou a říká nám skrze Boží slovo: ,,neboj se, jen věř“ (Mk 5, 36)

Bůh nám dal a dává všechno – dokonce i sám sebe jako oběť za naše hříchy! Jeho krví jsme očištěni – jeho ranami jsme uzdraveni. (Iz 53, 5)

Přestaňme tedy vyvyšovat naše problémy a strachy – ale spojme se – a začněme celým svým srdcem vyvyšovat Boha a objevme ten nejvzácnější poklad, kterým je On sám pro nás.

Program: 

17.30 křížová cesta

18.00 mše svatá a následně adorace s chválami

19.30 Posezení na faře

Těšíme se na vás, přátelé! Na vás mladé tělem i na Vás mladé duchem!