Děkanátní křížová cesta ve Zlatých Horách

V neděli 3. 4. 2022 se ve Zlatých Horách konala křížová cesta okolo vrchu Rochus. Křížová cesta je tvořena čtrnácti zděnými výklenkovými kapličkami. Byla postavena na přelomu 17. a 18. století. Je zakreslena na vedutě města Zlaté Hory od Friedricha Wernera, zanesena do mapy Zlatohorska zaměřené roku 1753 a na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768. První kaplička stojí pod hřbitovem při výjezdu na Rožmitál.

Chci poděkovat všem, kdo měli podíl na přípravě této pobožnosti a také všem za účast, dar společné modlitby a rozjímání utrpení Pána Ježíše. Pane, Tvoje rány nás uzdravuji /sv. Pavel/, udrav naší Zemi.

o. Bartlomiej