Pěší pouť k jeskyňce Panny Marie Lurdské na Rejvízu

Co jsem čekala od nedělní pouti 13. února 2022? Moje obavy z toho, že to nezvládnu, se brzy rozptýlily. Sněhu nebylo moc, cesta skoro suchá a sešla se parta mladých i „mladých“. Všechno klaplo a po druhé hodině jsme vyrazili ze stanoviště od kostela Jména Panny Marie z Rejvízu. Za zpěvu a modlitby slavného růžence jsme směřovali k jeskyni Panny Marii Lurdské.

Naše úmysly byly dost závažné, svěřovali jsme svět do rukou Panny Marie a modlili se za mír a politiky, kteří budou o podmínkách míru rozhodovat. V lese za Rejvízem jsme odbočili z cesty a stoupali mírným svahem na „horu“, kam nás vedl otec Bartoloměj. Cíl naší pouti – skála – naše malé Lurdy – se před námi objevil a my jsme mohli konečně trochu odpočinout. Když došli poslední poutníci, zahájil otec Bartoloměj bohoslužbu. Mladí zpívali při kytaře a vzývali Ducha Svatého, většina poutníků se k nim přidala a pokračovaly písně o Panně Marii. Po závěrečném požehnání se poutníci ještě občerstvili a jsouce z různých farností, seznamovali se a popovídali si. Pouť je u konce – teď ještě dojít k autu a bez nehody dojet domů. Ten zážitek z pouti už nám nikdo nevezme.

Panno Maria oroduj za nás!

paní Marcela K.