Svatohubertská mše svatá na Travné u Javorníka

Svatohubertská mše svatá na Travné byla sloužena v neděli 10.11.2019 v místním kostele. Hlavním celebrantem byl P. Mgr. Jiří Marek Kotrba, kaplan z Jeseníku, koncelebroval místní kněz P. Piotr Niewiadomski, SDS. Otec Jiří měl krásné poučné kázání týkající se i přírody, kterému tiše naslouchal přeplněný kostel. Mši svatou zpěvem doprovázel Pěvecký sbor z Javorníka a Žulové za úžasného doprovodu Javornických trubačů.

Na závěr před požehnáním otec Piotr všem přítomným moc poděkoval a všechny pozval na posezení u fary. Také všechny pozval na příští rok, kdy Svatohubertská mše svatá na Travné bude 8.11.2020.

neanna