Svatohubertská mše svatá na Travné

V neděli 4. listopadu 2018 v 13:00 hod. byla sloužena, ve farním kostele na Travné u Javorníka, mše svatá ke cti sv. Huberta, patrona myslivců. V úvodu zazněly lesní rohy pod vedením pana Jindřicha Výmoly z Vidnavy. Tato hudba, místy i s doprovodem zpěvu, doprovázela celou mši svatou. Hlavním celebrantem byl místní kněz P. Piotr Niewiadomski, SDS, koncelebrovali 3 kněží z Polska.

Otec Piotr přivítal všechny poutníky, kteří přijeli převážně z Polska. Připomněl, že k němu před časem přišel majitel restaurace Celnice pan Martin Žák a požádal jej o mši svatou a další oslavy sv. Huberta ve farním areálu.

Mše svatá byla sloužena za všechny myslivce a také na úmysly přítomných.

V kázání otec Piotr ukázal na Pána Ježíše, jakožto na nejčistší světlo lásky, ve kterém není přehlédnut jediný hřích, proto je potřeba pravidelně navštěvovat svátost smíření a po každém vědomém hříchu probouzet lítost a utíkat se do řeky Božího milosrdenství – Ježíšova Srdce.

Svatohubertské oslavy pokračovaly v areálu fary, kde měli přítomní zadarmo jako sponzorský dar od Martina Žáka pivo a polévku.