Travná – pobožnost svatého růžence

V neděli dne 21.10.2018 na polsko – české hranici (parkoviště) na Travné se konala Růžencová pobožnost. Smyslem a účelem tohoto setkání byly společné modlitby za mír ve světě. Pro nemoc o. Piotra Niewiadomskiego, SDS, který společné setkání věřících z polské i české strany zorganizoval, se ujal na požádání této duchovní akce P. Krzysztof Ryźko, SDS, javornický administrátor.

Ve 14.00 hodin po úvodní písni a po vyprošování milostí za hlavní úmysl našeho setkání i za přidané další úmysly jednotlivců jsme se začali společně modlit bolestný růženec. Před každým desátkem P. Krzysztof řekl několik slov k rozjímání o utrpení Ježíše Krista od poslušného přijetí tohoto těžkého údělu až po oběť na kříži. Průvodní slovo bylo v polském i českém jazyce a celý růženec jsme se modlili v pěti jazycích – češtině, polštině, latině, němčině a italštině.

V patnáct hodin jsme se pomodlili dvojjazyčně Korunku k Božímu Milosrdenství.

Společné modlitby jsme zakončili růžencem slavným. Mezi jednotlivými modlitbami a v závěru společného setkání jsme si zazpívali píseň o Davidovi. Vzájemným pozdravením pokoje a pohoštěním sušenkami od polských farnic bylo toto setkání završeno.