Primiční Mše svatá P. Pavla Barbořáka SDS na Travné

V neděli 24. června 2018 se uskutečnila Primiční Mše svatá P. Pavla Barbořáka v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Travné. P. Pavel Barbořák přijal kněžské svěcení dne 26. května v polské Trziebinii společně s dalšími čtyřmi spolubratry – dvěma Poláky, jedním Bělorusem a jedním rodákem z Hondurasu. Tady u nás pomáhal ještě coby bohoslovec. Je to po roce 1989 první vysvěcený Čech salvatorián a je v řádu nejmladší.

Zajímavostí je také to, že letos uplynulo padesát let od vysvěcení nejstaršího českého salvatoriána P. Bernarda Ondruše SDS, který také působil ve farnosti Javorník. V letošním roce si připomínáme výročí 100 let od úmrtí zakladatele salvatoriánů P. Františka Maria od Kříže Jordana.

Mše byla zahájena průvodem od fary. Za zpěvu písní jsme vešli do kostela vyzdobeného kyticemi bílých mečíků a chryzantém. Mše byla sloužena za přítomné věřící a jejich rodiny a za řád salvatoriánů. Na mši byli přítomni kněží z okolních farností, z Javorníku, Žulové, Ladku Zdroje a také představený české fundace salvatoriánů P. Leszek Rackowiak SDS, který přednesl kázání. Při své promluvě připomněl kněžské svěcení a slova otce biskupa. Zmínil se o poslání salvatoriánů a jeho významu pro dnešní společnost. K věřícím promlouval v češtině a polštině.

Na závěr udělil P. Pavel novokněžské požehnání nejprve všem přítomným kněžím, a pak také všem věřícím. Gratulace přijal P. Pavel od věřících z celého okolí. Z Červeného Dolu pro něj hrála dívenka na flétnu, z Javorníku mu přednesli veršované přání a věřící z Ladku Zdroje mu sborově zazpívali.

Po slavnostní Mši se ještě všichni sešli na hřišti v prostorech u fary, kde bylo připraveno posezení pod zahradním stanem, občerstvení pro každého a hrála živá hudba.

M. Nemeškalová

« z 2 »