Květná neděle na Travné

Již tradičně se setkali poutníci z Česka a Polska na Travné, aby společně oslavili Květnou neděli. 14.4.2019 se skupina 38 poutníků shromáždila u kaple Panny Marie La Salettské, od které větší část prošla lesní křížovou cestu. Jednotlivá zastavení byla čtena jak česky, tak polsky. Taktéž i zpěvy. Křížovou cestu vedl pastorační asistent Martin Grabarczyk. Po posledním zastavení se věřící pomodlili na úmysl Svatého otce a sešli zpět ke kapli, kde na ně již čekal místní kněz P. Piotr Niewiadomski, SDS.

Začaly obřady Květné neděle požehnáním ratolestí a pak samotná mše svatá.

Na závěr otec Piotr poděkoval všem přítomným za účast, paní, co uklidila a připravila kapli a všem ostatním, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali při této pouti.

« z 2 »