Dožínková mše svatá v Horním Domašově

Dožínková mše svatá začátkem září 2020 byla sloužena v kostele sv. Jana Křtitele v Horním Domašově. Tato mše každoročně zahajuje tradiční Jesenické dožínkové slavnosti. I když se letos tyto slavnosti z důvodů coronaviru nekonaly, navrhl otec Waldemar Woźniak, že by se i tak mohla mše konat jako poděkování za letošní úrodu. Nápadem jsme byli nadšeni.

Mše byla zahájena průvodem z venku až k oltáři. Za ministranty a otcem Waldemarem nesli krojovaní farníci čerstvě upečený chléb (pekl Rudolf Kučák),  hroznové víno, košíky s letošní úrodou ovoce zeleniny a všeho co s Boží pomocí urostlo. Poté otec požehnal všechnu úrodu v koších i tu, kterou byl kostel vyzdoben.

V kázání se otec zmínil o tom, že i když je zemědělství nyní už propleteno technikou a počítači, tak stále bez Božího požehnání nemusí být úroda žádná.

Velice děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě mše, výzdobě a na krojovaném průvodu. Díky také patří všem, kteří se přišli podívat a poděkovat tak za letošní úrodu.

neanna