Jesenické dožínky v Horním Domašově

Už se stalo tradicí, že Jesenické dožínky začínají v 10:00 hodin mši svatou. Už podruhé mši sloužil místní farář P. Mgr Waldemar Woźniak, OT, který v krásně vyzdobeném farním kostele požehnal dary a plody země, děkoval a modlil se za letošní úrodu. Mše se účastní nejen naší farníci z Bělé pod Pradědem ale i z Jesenicka a též jsou každoročně vítání při mši svaté i věřící z Polska.

Průvod s p. farářem a ministranty byl letos kratší – jen v kostele, protože venku pršelo, ale dary země i chléb, jak náš Domašovský, tak i Polský byl donesen na oltář.

Děkujeme a budeme se modlit, ať se i příští rok můžeme sejít na takovéto mši svaté, až se budou konat 17. Jesenické dožínky.

Anna Neugebauerová