Májová pobožnost v Domašově

Další květnová májová pobožnost po děkanátu za naše rodiny byla sloužena odpoledne v neděli 16.5.2021 u Mariina pramene ve farnosti Domašov. Sešlo se více jak 80 poutníků, z nich většina přišla společně od parkoviště za modlitby svatého růžence. Pobožnost vedli P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan a místní kněz P. Mgr. Waldemar Wozniak, OP.

Stejně jako minulý týden v České Vsi byly zpívány mariánské písně, litanie, přítomní si vyslechli májové čtení, modlili se desátek svatého růžence, litanie k sv. Josefovi a zásvětnou modlitbu za rodiny. Po pobožnosti si mohl každý opéct špekáček na ohni.

Všichni jste zváni na další májovou pobožnost a to 23.5.2021 v 15:30 hodin do Nýznerova u kapličky Panny Marie .