Svatohubertská mše svatá v Horním Domašově

Již po 16. jsme se sešli na Svatohubertskou mši svatou ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Horním Domašově. Hlavním celebrantem byl kněz z farnosti Lipová-lázně P. Mgr. Waldemar Woźniak OT. Zpěvem mši svatou provázel místní Pěvecký sbor RADOST za doprovodu Jesenických loveckých trubačů. V kázání nám otec Waldemar vyprávěl o životě sv. Huberta.

Po závěrečném požehnání zněly kostelem lovecké fanfáry a písně. Následně byli všichni pozváni na posezení s gulášem a koláčky. Farníci děkují všem, kteří tuto pouť navštívili a těší se opět za rok.

neanna