aktivity Jeseník

 • Biřmování v Jeseníku

  V neděli 7. 2. 2021 v 10:30 hodin byla při mši svaté udělena svátost biřmování. Tuto svátost přijalo 15 biřmovanců z farností Jeseník, Domašov, Lipová-lázně, Skorošice, Supíkovice a Velké Kunětice. Biřmoval Mons. Mgr. Martin David, apoštolský administrátor.

 • Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu v Jeseníku

  V neděli 26. 7. 2020 jsme oslavili v kapli na Křížovém Vrchu svátek sv. Anny, které je tato kaple zasvěcená. Přes třicet poutníků se vydalo v teplém letním dnu pěšky klikatou pěšinou křížové cesty od prvního zastavení až ke kapličce. Křížovou cestu doprovázel jáhen Josef. Blížící se skupinu poutníků zdáli vábil zvon z kaple, který oznamoval přípravu na poutní mši svatou.

 • Informace k příměstskému táboru v Jeseníku

  Milí rodičové,

  příměstský tábor v Jeseníku bude probíhat ve farních prostorách ve dnech 20. – 24. 7. 2020 vždy od 8 – 16 h. Prosím, aby si děti vzaly s sebou pokrývku hlavy, bílé tričko, sportovní oblečení, pevnou obuv, kartičku zdravotní pojišťovny a potvrzení o bezinfekčnosti.

  Zda má vaše dítě nějaké zdravotní omezení či dietu (lepek, laktóza a jiné), napište mail na stara.ves@doo.cz

 • Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku r. 2020

  Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku nebo jak se lidově říká Boží Tělo jsme v Jeseníku z důvodu „coronaviru“ prožili a oslavili v kostele. Po mši svaté jsme se všichni pomodlili litanii k Božskému Srdci Páně a chvíli setrvali v adoraci před Nejsvětější Svátostí ve Svaté Hostii.Ta byla vystavena v historické jesenické monstranci, která se v Jeseníku uchovává již přes 400 let.

 • Tříkrálová výprava

  Stejně jako v minulém roce, tak i letos se do koledování zapojila „VIP“ skupinka dospělých koledníků. Převlečeni za Tři krále koledovali děkan Stanislav Kotlář, Václav Tschulik a Václav Dvořák. Společně s nimi byla koledovat i ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová. Dne 6. ledna zpívali svou koledu na úřadech, státních institucích a navštívili i soukromou firmu Naturfyt Bio.

 • Tříkrálové koledování v Jeseníku

  Tříkrálové koledování v Jeseníku začalo v neděli 5. ledna 2020 v kostele po mši svaté požehnáním koledníků. Před tím zazpívala mužská schola jesenické farnosti tradiční Tříkrálovou koledu „Pochválen buď Pane Pánů od nás tří pohanů…“ Tato koleda se v Jeseníku zpívá každoročně na svátek „Zjevení Páně “ a to již od roku 1946! Koledníci budou navštěvovat domácnosti do 14. ledna.

 • Půlnoční mše svatá v Jeseníku

  Vánoce začínají půlnoční. Tak tomu bylo i v Jeseníku. Kostel Panny Marie zářil všemi světly, krásná hudba zněla až na ulici. Na mši svatou ve 22:00 hod. přišlo 300 lidí, kteří si poslechli biblické texty, které jim přiblížily význam vánoc. Všichni jsme se potěšili Linkovými fanfárami v provedení dvou trubačů a varhan.

 • Advent ve farnostech Jeseník a Česká Ves

  Jesenická a Českoveská farnost začínají společně prožívat Advent. V pátek 6. prosince 2019 se děti obou farností sešly na mši svaté, sice v 17:00 hod. večer, ale přes to s adventními modlitbami, které podtrhl vstupní průvod dětí s lucerničkami a svícemi. Atmosféru adventních ranních mší svatých navodilo přítmí, ve kterém se celá mše svatá sloužila.

 • Připravme svá srdce pro příchod Spasitele svátostí smíření

  Příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před každou mši svatou. (v neděli v Jeseníku 20 minut přede mši sv.)

  Jeseník:
  11. 12. 2019 – od 19:00 – 20:00 hod. (během modlitby chval) – zpovídá P. Stanislav
  středa 18. 12. od 17. 00 – 18. 00 – zpovídá P. Jiří
  pátek 20. 12. od 16. 00 – 17. 00 – zpovídá P. Jiří
  pondělí 23. 12. od 16. 00 – 17. 00 – zpovídá P. Stanislav
  Česká Ves :
  čtvrtek 12. 12. – od 16. 30 – 17. 00 – zpovídá P. Jiří
  čtvrtek 19. 12. – od 16. 30 – 17. 00 – zpovídá P. Stanislav

 • Národní setkání hnutí Modlitby matek v Pardubicích

  Ve dnech 25. – 27. 10. 2019 proběhlo národní setkání hnutí Modliteb matek v Pardubicích. Sešlo se zde asi 700 maminek a babiček zapojených do tohoto hnutí ze všech koutů naší země. Toto hnutí vzniklo v Anglii. Zakladatelkou Modliteb matek je Veronica Williams. Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky.  Setkáváme se jednou za týden, vždy v ten samý den i hodinu. Jedenkrát ročně probíhá národní setkání MM, kde se sejdou maminky z celé republiky.