Postní duchovní obnova v Jeseníku

V sobotu 18.3.2023 prožili farníci z Jeseníku, okolí a další postní duchovní obnovu pod vedením otce děkana za Zábřehu na Moravě P. Mgr. Ing Radka Maláče, kterého přivítal jesenický otec děkan a farář P. Mgr. Stanislav Kotlář a více než 50 účastníků. Téma obnovy bylo získat jistotu, že Bůh je nám stále blízko, je i přes naši hříšnost stále naším přítelem, a že tuto jistotu můžeme získat pravdivou modlitbou a případně i poctivě vykonanými poutěmi, např.do Medžugorje, jak přednášející doložil vlastními zkušenostmi.

 

Obnova po dvou přednáškách pokračovala mší svatou, společnou večeří a adorací se zpěvy a rozjímáním v kostele před Nejsvětější Svátostí. Poděkování patří všem, kteří tuto obnovu připravili, zorganizovali a pomohli s občerstvením a úklidem. Děkujeme ještě jednou.