Pouť k Panně Marii Nanebevzaté v Jeseníku

Slavnostní poutní mše svatá se konala v neděli 13. srpna v 10:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Bylo radostí dívat se na nově zrestaurovaný hlavní oltář, krásnou květinovou výzdobu, slyšet hrající nástroje a nádherný zpěv od scholy z Kozlovic, a to vše pro Marii, Matku Boží, která otvírá nebe pro každého z nás. Otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář mezi námi s úsměvem přivítal paní starostku města Jeseník Mgr. Zdeňku Blišťanovou, europoslance Mgr. Tomáše Zdechovského a prvního náměstka hejtmana olomouckého kraje Mgr. Ivo Slavotínka. Přítomen byl trvalý jáhen Mgr. Ing. Josef Liberda.

 

Otec děkan při homilii připomněl celosvětové setkání mládeže a papeže Františka, který vzpomenul válku na Ukrajině. Je možné žít v jiném světě, kde vlajky vlají vedle sebe bez strachu. Papež vybídl mladé, aby snili po míru, po pokoji ve svých srdcích. „A války mohou být i v našich rodinách, ve vztazích, v zaměstnání,“ pokračoval otec děkan. „Někdy i my utlačujeme svým postojem tvořit mír, máme své sny a touhy. Po čem toužím?“ zamýšleli jsme se. „Každá maminka touží po štěstí svých dětí, a když se rozprchnou do světa, aby se zase v pořádku vrátily domů. Také Panna Maria si přeje, abychom byli šťastní a došli do Božího království.“ Otec děkan popřál každému z nás, abychom spolu s Marií zakoušeli kousek nebe už tady na zemi, abychom zahodili všechny křivdy. „Záleží jen na nás, jestli srdce otevřeme a budeme toužit po nebi a dojdeme tam, kde nás Panna Maria očekává“, povzbudil nás.

 

V závěru mše svaté otec děkan poděkoval kytičkou přítomným hostům a vyjádřil vděčnost paní starostce za dlouholetou spolupráci. Všechny poutníky pozval na farní zahradu, kde se konalo bohaté pohoštění. Hrála oblíbená cimbálová muzika Opavští gizdi. Pro děti byl připraven skákací hrad a veselý klaun, který pobavil.

 

V 16:00 hodin se konala komentovaná prohlídka kostela pod vedením Mgr. Víta Slezáka. V 16:30 hodin následovaly zpívané mariánské litanie a výstav Nejsvětější svátosti s požehnáním. Děkovali jsme Bohu za požehnaný den, za všechny, kteří se podíleli na přípravě poutě, za farníky, a zvláště za otce Stanislava, který vše dokonale zorganizoval. Lidé odcházeli s úsměvem na tváří a touhou po nebi už tady na zemi.

 

« z 2 »

 

Text: Marie Grabarczyková, foto: MG a farníci Jeseník