Arciopat břevnovského kláštera na Jesenicku

V neděli 28.7.2019 potěšila farníky z Dolního Domašova vzácná návštěva P. Petra Prokopa Siostrzoneka O.S.B., arciopata břevnovského kláštera z Prahy, který přijel se skupinou farníků z Prahy, jak sám říkal „s pražákama“ a sloužil mši svatou ve farním kostele sv. Tomáše. Byli zde na výletě v Bělé pod Pradědem za poznáním našeho krásného jesenického kraje.

I když je kostel z venku v částečné rekonstrukci, od jeho návštěvy neodradila ani překážka při vstupu v podobě lešení.

Mši svatou zpěvem a kytarovým doprovodem doprovázely právě děti z Prahy. Bylo to příjemné zpestření.

Po mši svaté dostal každý návštěvník od otce Petra na památku Benediktinskou medaili, což je odpustkový medailon, na jehož přední straně je Kříž svatého otce Benedikta s exorcismem, na rubu je obraz světce – patriarchy západního mnišství.

Tímto farníci z Domašova děkují farníkům z Prahy a hlavně otci Petrovi za tak milou návštěvu.

Anna Neugebauerová