Slavnost Zjevení Páně v Dolním Domašově

Nedělní slavnost Zjevení Páně – svatých Tří králů v Domašovským kostele  v Bělé pod Pradědem nejlépe přiblíží fotogalerie. Ve mši mši svaté otec Waldemar Woźniak žehnal tříkrálovou vodu, kadidlo, křídu a pak celý kostel včetně věřících důkladně pokropil.

neanna