První adventní neděle v kostele v Dolním Domašově

V neděli 1.12.2019, na začátku mše svaté, po písni Ejhle, Hospodin přijde, otec Waldemar Woźniak požehal adventní věnec, který visí ze stropu  před oltářem a ministranti zapálili první svíci. Potom ještě požehnal a pokropil svěcenou vodou i adventní věnce farníkům. Letos jich bylo 9 a i na nich ministrant zapálil první svíci.

V kázání otec Waldemar připomněl, že Advent je dobou radostného čekání a proto se máme setkávat s nejbližšími a nenechat se klamat, že nám radost přinese něco, co je tzv. „IN“ a co vidíme kolem sebe ve vánočních upoutávkách. Dále se otec Waldemar rozebíral svátek svatého Mikuláše, proč a od jaké doby vlastně chodí se sv. Mikulášem i čert – ten tam vůbec nepatří. Se sv. Mikulášem chodí jen andělé. Na závěr v ohláškách jsme byli pozvání do Lipové na Adventní koncert v neděli 8.12.2019 v 15:00 hodin ve farním kostele.

neanna