Pouť ke cti sv. Tomáše v Dolním Domašově

V neděli 30. června 2024 byla sloužena ve farním kostele sv. Tomáše v Dolním Domašově slavnostní poutní mše svatá. Celebroval P. Mgr. Waldemar Woźniak, OT, který v kázání výstižně mluvil o životě sv Tomáše, který má přívlastek „nevěřící“. Jenže tomu tak není. Jako aktivní apoštol vždy hlásal Krista, a to i v jižních zemích, jako např. v Indii, kde ještě doposud křesťané uctívají sv. Tomáše jako svého patrona. Mnozí jej považují za „pochybovačného“. Tomáš nebyl pochybovačný, byl misionář, zakladatel a hlasatel víry, a dokonce i mučedníkem.

 

Po mši svaté byli přítomní pozváni na posezení s občerstvením, které kvůli silnému větru bylo ve vchodu kostela.

 

Děkujeme všem, kteří přispěli k dobré náladě a oslavě svátku patrona sv. Tomáše.

 

 

Anna Neugebauerová