Zájezd na Národní pouť do Říma k jubilejnímu roku 2025

Zveme vás na národní pouť českých a moravských diecézí, která se uskuteční s hlavním programem Svatého roku v Římě ve dnech 28. – 30. března 2025 s účastí na společném přijetí darů Milostivého Léta Páně-Svatého roku. Svaté brány se tak, jak je stanoveno v papežské bule budou otevírat na přelomu letošního roku a nadcházejícího roku 2025 a s těmito dary budeme moci být společně spojeni s našimi pastýři – biskupy.

 

Přihlašujte se na děkanském úřadě v Jeseníku nebo u svých kněží.

 

Nabízíme vám tyto možnosti zájezdu:

 

LETECKY Z KRAKOVA

 

Program zájezdu:

 

1.den: odlet z Krakova v 06.00 hod. do Říma, po příletu přesun autobusem do hotelu, uložení zavazadel, začátek prohlídky Říma – Fontána di Trevi, Španělské náměstí, nocleh,

 

2.den: snídaně, Bazilika sv. Petra a krypty s hroby papežů, Andělský hrad, Bazilika sv. Pavla za hradbami, Pantheon Piazza Navona.

 

3.den: snídaně, Lateránská bazilika- společná bohoslužba s biskupy, Svaté schody, Baptisterium, Svatý Kříž Jeruzalémský, kostel sv. Alfons, nocleh

 

4.den: snídaně, společná bohoslužba s biskupy, Bazilika Santa Maria Maggiore, Bazilika sv. Praxedy, kostel sv. Alfonse, nocleh

 

5.den: snídaně, společná bohoslužba s biskupy, volný program, přesun autobusem na letiště, odlet z Říma do Krakova v 16.50 hod.

 

Termín: 26.3.-30.3.2025
Cena: 18.200,- Kč

 

PŘIHLÁŠKY DO KONCE ČERVENCE 2024 !!!

 

Průvodce zájezdu si vyhrazuje právo na změnu programu!

 

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, letištní poplatek, 1x 10kg zavazadlo do podpalubí, příruční zavazadlo s rozměry 45x25x20, transfer z letiště do hotelu a zpět, 4x ubytovaní v centru Říma se snídaněmi, průvodce CK, pojištění proti insolventnosti CK.

 

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 560 CZK se 100% krytím storna zájezdu, transfer na letiště do Krakova, fakultativně vstupy cca. 30 eur – např. Koloseum, na kopuli baziliky Sv. Petra (platí se individuálně na místě), lístky na městskou dopravu v Římě /cca. 20 EUR, pobytová taxa 6 EUR/os./noc (platí se na místě)

 

Čas mimo společné bohoslužby bude dle časových možností vyplněn prohlídkami pamětihodností Říma


 

AUTOBUSEM

 

Program zájezdu:

 

1.den středa: odjezd kolem poledne, cesta do Říma s bezpečnostními a hygienickými přestávkami

 

2.den čtvrtek: Celodenní Řím

 

3.- 5. den pátek-neděle: Společný program Národní poutě : Svaté brány hlavních římských bazilik ,společné bohoslužby atd.

 

Kód: 26035: v neděli večerní návrat do vlasti

 

6.den pondělí: Příjezd do vlasti kolem poledne

 

 

Kód: 02045: nocleh z neděle na pondělí

 

6.den pondělí: celodenní program, večerní návrat do vlasti

 

7.den úterý: Příjezd do vlasti kolem poledne.

 

TERMÍN: 26.3. – 1.4.2025          Cena: 14.600,- Kč      Kód: 26035

TERMÍN: 26.3. – 2.4.2025          Cena: 16.900,- Kč      Kód: 02045

 

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, vjezdy do Říma, ubytování ve 3* hotelích s polopenzí (3 nebo 4 noclehy) v centru Říma, poplatky městu, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu, přítomnost kněze a průvodce, denně mše svatá.

 

Cena nezahrnuje: vstupy, lístky na veřejnou dopravu, kapesné.

 

Změna programu vyhrazena. Na cestu s námi vyjdi Pane…