Noc kostelů v Supíkovicích, Velkých Kuněticích a Staré Červené Vodě

Pátek 12. 6. 2020 od 19 do 21 hodin, se nesl ve znamení dalšího ročníku Noci kostelů. Ve farnosti Supíkovice a Velké Kunětice se konala vůbec poprvé a setkala se s veskrze pozitivním ohlasem. Svědčí o tom i vysoká návštěvnost, kdy pořadatelé napočítali v Supíkovicích kolem 110 návštěvníků a ve Velkých Kuněticích kolem 100 návštěvníků.

Pro příchozí byla připravena komentovaná prohlídka kostelů a přilehlých prostor. Bylo možné shlédnout výstavu liturgických předmětů a jiných historických artefaktů včetně historických fotografií zachycujících dění ve farnostech v minulosti. Ve Velkých Kuněticích byl navíc program doplněn o hudební doprovod a  videoprojekci, o kterou se postaral pan Stanislav Poskočil. Všichni organizátoři se k  přípravě Noci kostelů postavili velmi zodpovědně, za což jim patří velké poděkování.

P. Jiří Marek