Pouť k Božímu Tělu ve Staré Červené Vodě

Slavnost Těla a Krve Páně prožila farnost Stará Červená Voda v neděli 14. 6. 2020 také jako slavnost poutní. Místní kostel Božího těla se před 11 hodinou zaplnil nejen místními věřícími, ale také poutníky z okolních farností. Všichni tak vytvořili radostné společenství církve putující. Radost  poutní slavnosti ještě umocnil svatební obřad jednoho z párů starovodské farnosti a požehnání zrestaurované křížové cesty.

Po mši svaté se konalo eucharistické procesí k  venkovnímu oltáři za doprovodu družiček i kapely za zpěvu písně Ježíši Králi. Po skončení slavnosti všichni zasedli k malému pohoštění, které připravili ochotní farníci a farnice. Věřím, že po této slavnosti všichni odcházeli naplněni nejen hmotně, ale i duchovně.

P. Jiří Marek