Boží Tělo v Supíkovicích

Ve čtvrtek 11. 6. 2020 prožila farnost Supíkovice slavnost Těla a Krve Páně neboli Boží tělo. Mši svatou v kostele sv. Hedviky sloužil místní administrátor P. Jiří Marek Kotrba společně s věřícími, kteří svou hojnou účastí projevili úctu Kristu v eucharistii. Po mši svaté se konalo eucharistické procesí, při kterém nechyběly družičky, které při cestě k venkovnímu oltáři sypaly okvětní lístky.

Celá farnost vytvořila krásné „společenství modlitby, která všechny spojuje nejen při mši svaté, ale také kdykoliv, když se jeden za druhého modlíme třeba ve svých domovech“, připomněl v kázání o. Jiří Marek. Kéž eucharistický Kristus i nadále působí v naší farnosti.

P. Jiří Marek