Celostátní setkání animátorů v Kroměříži

Ve dnech 12. – 17. 8. 2024 proběhne Celostátní setkání animátorů (CSA). Je určeno pro mladé, kteří jsou aktivními ve vedení společenství dětí, mládeže, ministrantů apod. Z naší diecéze je zatím přihlášeno 31 mladých. Přihlašování stále probíhá, podmínkou přihlášení je minimální věk je 16 let (nezletilý do 18 let musí mít s sebou doprovod 18 leté osoby). Cena pro přihlášení do 30. 6. 2024 je 3.400 Kč s tím, že diecéze přispívá účastníkům částkou 1.000,- Kč. Od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024 je pak cena stanovena na 4.400,- Kč. Setkání se bude účastnit také biskup Martin a ostatní biskupové a prosí o modlitbu za setkání.

 

Modlitba za CSA Kroměříž 2024

 

Nebeský Otče,
ty chceš, aby se každý člověk setkal s tvým Synem,
Dobrým Pastýřem, který nás vodí k pramenům živé vody.
Prosíme tě za mladé lidi, které voláš k účasti na jeho poslání.
Vlij jim do srdce svou Lásku, Ducha Svatého,
ať se v nich stane pramenem,
z něhož budou moci pít všichni, k nimž je posíláš.
Požehnej Celostátnímu setkání animátorů v Kroměříži,
aby zde utvořili opravdové společenství,
v němž načerpají sílu a inspiraci ke službě druhým.
Maria, Průvodkyně na cestách, oroduj za nás.
Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás.
Svatý Ondřeji, oroduj za nás.
Svatý Jene Evangelisto, oroduj za nás.
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.