Slavnost sv. Josefa – pozvání do Zlatých Hor

V neděli 19. března je Slavnost sv. Josefa /liturgická slavnost je tento rok ale 20. března jelikož postní neděle má prvenství/. Svatý Josef je patronem Čech (od r. 1654) i jiných zemí, posléze jej papež Pius IX. vyhlásil za Ochránce všeobecné církve (8. 12. 1870); jmenovitě je uváděn patronem karmelitánů, manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, dělníků, všech pracujících se dřevem, vychovatelů, cestujících, vyhnanců. Je vzýván v zoufalých situacích i při bytové nouzi, a zvláště je patronem dobré smrti.

 

Na přímluvu tohoto velkého světce chceme se modlit také za naše město a za Ukrajinu, Rusko, mír v Evropě a na celém světe a to právě tradičně 19. března.

 

Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie bude v 8.30 modlitba růžence a v 9.00 mše svatá. Po mši svaté bude průvod na náměstí ve Zlatých Horách, kde se u sochy sv. Josefa /u městského úřadu/ pomodlíme litanii k sv. Josefu a proneseme modlitbu za naše město. Plakát zde.

 

Zvou věřící ze Zlatých Hor