Pouť rodin na Maria Hilf

Maria Hilf – Mše svatá, divadlo pro děti, dílničky i domácí buchty. Pouť rodin v sobotu 13. května nabídla program s podněty ke společnému kráčení za Bohem i růstu ve vzájemné lásce. Na Pouť rodin vyrazily skupiny z různých směrů. Kromě domácích děkanátů (Jeseník – Krnov a Bruntál), jejichž trojmezí leží nedaleko od Maria Hilf, připutovaly také rodiny z větší dálky. O hudbu se například staral chrámový sbor Cantamus z Kozlovic, přijely ale také autobusy poutníků z Havířova, Šenova a Ostravy-Mariánských Hor.

 

Biskup Martin se na úvod kázání zeptal, kdo si s sebou na Maria Hilf vzal mobilní telefon. Když se zvedl les rukou, poukázal biskup na to, že žádný z chytrých přístrojů by nefungoval bez operačního systému. Podobně je to s láskou, o které Ježíš mluvil v sobotním evangeliu. „’Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce!‘ Ježíš nechce po apoštolech, aby lásku přibrali jako přídavek, nebo doplněk svého života, ale jako něco podstatného. Neznamená to, že si mám lásku nainstalovat do života jako šikovnou aplikaci, kterou zapneme, když se nám to zrovna hodí, nebo když se zdá, že je to potřeba. Ježíš chce, abychom lásku přijali jako ten základní operační systém našeho života, díky kterému to všechno ostatní může fungovat. Láska je totiž vepsána nebo doslova vetkána do celého stvoření.“

 

Biskup Martin zároveň rodinám děkoval za to, že se kromě lásky snaží držet i jejích dvou sester: víry a naděje. Pohrál si zároveň s prvními písmeny trojice Víra – Láska – Naděje. Když se totiž složí dohromady, vznikne kořen slova VLNa. „Můžeme tedy říct, že jsme na stejné vlně – víry, lásky a naděje. Jsme na stejné vlně jako Maria, jako fatimské děti. Tato VLNa nás spojuje s Bohem i mezi sebou navzájem. To má být ten operační systém našeho života, života našich rodin i celého společenství církve. Zůstávejme ve víře, naději a lásce,“ vyzval biskup Martin.

 

Po mši svaté se děti přesunuly na divadelní představení o Jácíčkovi v podání STUDIA G z Ostravy. Pořádající Centrum pro rodinu a sociální péči ale připravilo také dílny nebo malou kavárnu, ve které si mohli poutníci pochutnat na domácích buchtách nebo výběrové kávě. Poutní program pak uzavřela v 17 hodin adorace v kostele.