Maria Hilf přivítá v sobotu 16. září poutníky i biskupa Martina Davida

V sobotu 16. září jste zváni na Maria Hilf na Pouť národů. Mši svatou bude sloužit Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský a Mons. Rudolf Pierskala, pomocný biskup opolský. Již v 9.30 se sejdou věřící, aby se modlitbami adekvátně připravili na zpřítomnění Kristovy Kalvárské oběti, které od 11.00 započne biskup Martin David. Ve 14.00 pak Pouť národů ukončí mariánská pobožnost.

 

Na Pouti národů na Maria Hilf u Zlatých Hor se věřící z České republiky, Polska a Německa scházejí od obnovy svatyně v r. 1995. Ta původní byla zničena v 70. letech 20. století na základě příkazu představitelů tehdejšího vládnoucího režimu. Mariánská úcta nicméně zůstala na Zlatohorsku a Jesenicku i nadále živá a po pádu režimu r. 1989 se začalo s přípravou na obnovu poutního místa. Na nový kostel se skládali věřící z celé České republiky, přičemž nelze opomenout vydatnou finanční pomoc německých krajanů, kteří byli po II. světové válce ze Sudet vyhnáni.