Pouť Národů na Maria Hilf

V sobotu 16. září 2023 biskup Martin celebroval mši svatou během Poutě národů na Maria Hilf. Kromě Čechů a Poláků na poutní místo přichází také německá menšina z opolské diecéze a v letošním roce přibyl další host: pomocný biskup kyjevsko-žytomyrské diecéze Ołeksandr Jazłowecki. „Poutě národů se zúčastnilo na 800 lidí. Biskup Rudolf Pierskała z Opole kázal o církvi jako domově a otevřené náruči pro všechny. Biskup Ołeksandr Jazłowecki v závěru poděkoval za veškerou podporu a prosil o modlitbu, jejíž sílu na Ukrajině mnohokrát pocítili,“ ohlíží se za poutí biskup Martin David.

 

Ten při odpolední pobožnosti v poutním kostele připomněl P. Vinzenze Braunera – zlatohorského faráře a starosty, který se vzepřel nacismu. Biskup Martin v té souvislosti citoval Ježíšova slova z evangelia:

 

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

 

„P. Vincenze Brauner jako kněz nepochybně velmi dobře znal tento evangelní text a byl si velmi dobře vědom jedné věci: Kristus je dárce pokoje. Ale my jsme jeho nositelé. On nám dává pokoj, abychom ho přinášeli do tohoto světa, který ho dát nemůže,“ řekl biskup Martin při pobožnosti.

 

 

Foto: Člověk a Víra