Žehnání zvonu a mobiliáře v kostele sv. Petra a Pavla v Bernarticích

V neděli 23. června 2024 v 10:00 hodin jsme prožili poutní mši svatou ke cti svatého Petra a Pavla v Bernarticích. Před oltářem v kostele byl vystaven nový zvon, který nám v kázání představil otec Miroslav: „V době, kdy kaple sv. Marie Magdalény chátrala a byla otevřená, byl odcizen zvon i hodiny. Bývalý pan starosta Mojmír Michálek chtěl v této kapli obnovit poutní mši svatou. Obec Bernartice nechala na své náklady kapli sv. Marie Magdalény opravit. Paní Vlasta Michalíková a pan Jan Michálek v jeho vizi pokračují a když Pán Bůh dá, letos v létě v neděli 21. července v 10:00 hodin proběhne první mše svatá v této kapli, kde již bude zvonit nový zvon, na který se díváme. Je vyroben z bronzu rodinnou firmou ŠEDA BELLS z Kostelce nad Orlicí. Šířka i výška zvonu jsou 27 cm. Hmotnost je přibližně 12 kg. Zvon je uchycen do původního závěsu, který byl zrenovován. Je pojmenován po sv. Janu Nepomuckém, který je pro náš kraj významný zejména tím, že je považován za patrona smíření mezi Čechy, Němci a Poláky.“

 

Pan farář nás také v kázání pozval po mši svaté do sakristie těmito slovy: „Určitě si vzpomenete, jak při pouti v Kobylé se v sakristii žehnal mobiliář a kde jsme se domluvili s panem Pelcem na nové zakázce na sekretář a skříň do sakristie v Bernarticích. A Bohu díky, povedlo se! Pan Stanislav Pelc, stolař ze Skorošic, který je dnes mezi námi, zhotovil tento rok mobiliář a šatní skříň. Dřevo použil smrkové, natřené odstínem dub. Výroba trvala od února do dubna. 27. dubna byl nábytek do sakristie dovezen, smontován, sestaven a dnes po mši svaté se shromáždíme v sakristii a při žehnání Pánu Bohu a panu Pelcovi poděkujeme.“

 

Nu nebyl by to otec Miroslav, kdyby podstatu kázání nevěnoval Synu Božímu a jeho otázce směřované tehdy k učedníkům a dnes ke mně a k Tobě: „Za koho mne pokládáte Vy.“ A svatému Petrovi, který rozpoznal Mesiáše a Syna Božího. Kéž by každému z nás řekl Pán Ježíš: „Jsi blahoslavený Šimone synu Jonášův, protože Ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec…“
A otec dodal: „Kéž by se Bůh smiloval a my jsme začali vyprošovat dětem a vnoučatům toto jediné: Ježíš je můj Zachránce, Vykupitel, Mesiáš, Syn Boží…“

 

Společenství věřících při Výstavu Nejsvětější svátosti a Svátostném požehnání přijalo Ježíšovu milost a sílu vytrvat na cestě do Božího království.

 

Po mši svaté jsme se shromáždili před oltářem a otec Miroslav požehnal nový zvon. Poté jsme se přemístili do sakristie, kde pan farář požehnal nový mobiliář, šatní skříň a poděkoval přítomnému panu Pelcovi.

 

Poutníci byli pozváni do obecního Domečku na bohaté pohoštění. Děkujeme panu starostovi za zajištění trubiček s pitím a místním farníkům za přípravu kostela a napečené dobroty.

 

Fotky-obrázkové písmo-doplní to, co slova nedokáží vyjádřit…

 

 

Více fotografií zde.

Marie G.