Zádušní mše svatá za Mons. Antona Otte

V neděli 9.1.2022 byla v 10:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku sloužena zádušní mše svatá za rodáka z Jesenicka Mons. Antona Otte, který nás opustil 29.12.2021 ve věku 82 let.

V kázání otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář mluvil o zesnulém Antonu. „Tak jako mudrci putovali za světlem hvězdy do Betléma, tak i Anton došel po své životní pouti za světlem až do Nebeského Betléma. Když jsme telefonicky asi před třemi měsíci hovořili, přiznával, že mu ubývá sil, ale stále z jeho hlasu bylo možné slyšet jeho milý humor, ze kterého bylo možno vnímat jeho odevzdanost do vůle Boží.“

Na mši svaté byla přítomna i starostka města Jeseník Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, která pronesla krátkou vzpomínku na setkání s ním.