Tři králové rozdávali radost

„Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka“ zpívají tři králové na začátku ledna již tradičně u vašich dveří. Představují tři mudrce putující za Hvězdou, která je vedla až k městu Betlému. Zářila nad místem, kde Josef s Marií našli útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary a velmi se radovali.

Koledy znějí v tuto dobu i na celém Jesenicku. Ve středu 5. ledna jste mohli kromě dětských skupin potkat v Jeseníku i skupinku dospělých koledníků. Za doprovodu ředitelky Charity Jeseník Heleny Paschkeové koledovali tři králové – otec děkan Stanislav Kotlář, Václav Tschulik a Václav Dvořák. Za zvučného a veselého zpěvu s doprovodem ukulele navštívili pracovníky Městského úřadu, Policie ČR, Lesů ČR, OSSZ Jeseník, TS Jeseník a dalších organizací. A nepřicházeli s prázdnou. Nejdříve „povinšovali zpěvem, pak umně předneseným přáním do nového roku a na závěr pak otec Stanislav předával vzácné dary -kadilo z Ománu, jež mělo krásnou červenou barvu. Svěcenou tříkrálovou křídou napsali na dveře úřadů známé K+M+B, což v překladu znamená „Ať Kristus požehná tento dům.“ Bylo zajímavé pozorovat reakce lidí na tuto tradici.  Někdy zpočátku rozpačité obličeje roztávaly a snad se nechávaly také se obdarovávat neseným poselství, které v sobě tato návštěva nesla. Nejde o to „jen“ vykoledovat nějakou korunu, ale také přinést kousek radosti, o které zpíváme.  A z reakcí lidí věřím, že se jim to mnohde podařilo. Moc pěkným okamžikem bylo, když vyšla jedna pracovnice na chodbu si tuto „návštěvu“ také poslechnout a pak řekla, že nic nemá a otec Stanislav ji pohotově řekl: „Ale mi pro Vás ano“!