Mons. Pavel Dokládal v Jeseníku

V pondělí 10. ledna 2022 navštívil Mons. Pavel Dokládal, představený Fatimského apoštolátu v ČR, Jeseník, místo svého narození. V 10:30 hodin sloužil mši svatou k Panně Marii jako poděkování za 70 let svého života. Koncelebroval místní pan farář a zároveň děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář, který otce Pavla vřele přivítal.

V kázání otec Pavel vzpomenul na své dětství v Jeseníku a představil svou knihu VŠECHNO MOHU…Filipským 4,13. „Kniha, která spatřila světlo světa a již od 13. prosince 2021 je požehnaná otcem biskupem Janem, je nejen osobním svědectvím mého kněžského života, ale především – a o to se jedná – jakousi pomyslnou kronikou pěti desítek let (1969 -2019), ve které se rodil Světový apoštolát Fatimy v ČR i Českomoravská Fatima v Koclířově i s úctou a obnovenými kostely sv. Filoménky, sv. Josefa, Memoriálem Fatimy i Andělem ČR, sv. Janem Pavlem II. a nyní i s našimi pasáčky se už nemůže dočkat Panna Maria Fatimská své Capelinhy pro Východní Evropu (pamatujme, prosím, na zdárné dokončení všech přípravných prací i stavbu) a členové nového Institutu třetího věku Domova Lucie.“