Vánoce v Nýznerově

Plná věřících byla kaple Nanebevzetí Panny Marie v Nýznerově na 2. svátek vánoční sv. Štěpána. Přítomní nebyli jen z okolních farností, ale i např. z Domašova. Mši svatou sloužil otec Jozef Florek, který měl jako vždy krásné a poučné kázání. Budeme se těšit třeba opět v roce 2020.

neanna