Tříkrálové koledování v Jeseníku

Tříkrálové koledování v Jeseníku začalo v neděli 5. ledna 2020 v kostele po mši svaté požehnáním koledníků. Před tím zazpívala mužská schola jesenické farnosti tradiční Tříkrálovou koledu „Pochválen buď Pane Pánů od nás tří pohanů…“ Tato koleda se v Jeseníku zpívá každoročně na svátek „Zjevení Páně “ a to již od roku 1946! Koledníci budou navštěvovat domácnosti do 14. ledna.

Tento rok je to již 20..ročník této celostátní sbírky organizované Charitou ČR, jejíž výtěžek bude, tak jako loni, použit na financování generální rekonstrukce charitního domova sv. Františka v Javorníku. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!