Slavnost Těla a Krve Páně ve Staré Červené Vodě

V neděli 6. 6. 2021 byla opět po roce příležitost se sejít a společně oslavit slavnost Těla a Krve Páně ve farnosti Stará Červená Voda, jejíž kostel nese zasvěcení právě Božímu Tělu. Tato slavnost proběhla v chrámě, který zaplnili nejen místní farníci, ale také poutníci z okolních farností. Mše svatá, která byla sloužena za živé a zemřelé farníky, byla o to více slavnostní, jelikož při ní poprvé přistoupilo ke stolu Páně jedno z dětí farnosti.

Společenství tak po dlouhé době prožilo krásnou slavnost Boží lásky, která je zde pro všechny a zvláště pro děti, což také v promluvě zmínil hlavní celebrant P. Jiří Marek Kotrba, který slavil mši svatou v bratrském společenství s P. Jiřím Kvapilem, jež je knězem řeckokatolického obřadu. Po mši svaté se všichni sešli k malému pohoštění, které připravili nejen hospodyňky, ale také pracovníci obce Stará Červená Voda. 

P. Jiří Marek Kotrba