Změny v našem děkanátu k 1. 7. 2021

Od 1. července 2021 v našem děkanátu ustanovil apoštolský administrátor tyto změny:

Farářem farnosti Zlaté Hory a administrátorem exc. farnosti Ondřejovice je ustanoven P. dr. Bartolomiej Dariusz Blaszka.

Z funkce admin. exc. pro farnosti Vidnava a Kobylá nad Vidnavkou je uvolněn P. Mgr. Jiří Marek Kotrba.

Z funkce admin. exc. pro farnost Bernartice u Javorníka je uvolněn P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS.

Farářem farnosti Vidnava a admin. exc. farností Kobylá nad Vid. a Bernartice u Javorníka je ustanoven P. Mgr. Miroslav Kadlec.

Administrátorem farnosti Vápenná a admin. exc. farností Žulová a Černá Voda je ustanoven P. Mgr. Marcin Jaroslaw Slawicki, který je zároveň uvolněn z pozice administrátora farnosti Zlaté Hory a admin. exc. Ondřejovice.

P. Mgr. Jiří Filipec odchází z děkanátu a bude zastávat funkci faráře v Sedlišti a admin exc. v Bruzovicích.

Administrátorem exc. je pro farnost Travná ustanoven P. Mgr. Jozef Florek.