Fatimské odpoledne v Jeseníku

V neděli 20. června 2021 se po dvouleté přestávce zaviněné Kovidem konalo opět sekání ctitelů Panny Marie a to zejména těch, kteří zvláště sledují dění v portugalské Fatimě a dále i činnost Fatimského apoštolátu  v ČR, které má centrum v Koclířově u Svitav. Na setkání byli pozváni členové Jesenického regionu Fatimského apoštolátu v ČR, takže se sešlo kolem 50ti věřících, mariánských ctitelů. Hosta setkání, Mons. Pavla Dokládala, prezidenta Fatimského apoštolátu v ČR a všechny přítomné, přivítal jesenický děkan, P. Stanislav Kotlář.

Program tohoto setkání byla adorace před Nejsvětější  Svátostí, dále modlitba Růžence Světla za rodiny  a v souvislosti s letošním rokem zasvěceného sv. Josefu modlitba za muže a  také svěření farností jesenického děkanátu Pánu Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie.   Mons. Pavel Dokládal, jesenický rodák, zavzpomínal na svého, nedávno zesnulého bratra Petra, se kterým zde v Jeseníku prožil svoje mladší léta  a za kterého byla také sloužena dnešní mše svatá. Po adoraci a modlitbách promluvil o práci Fatimského apoštolátu v Koclířově, o výstavbě kopie fatimské kaple Zjevení v Koclířově, dále o přípravě Eucharistického kongresu ( MEK 2021)  na podzim letos v Budapešti za přítomnosti Sv. Otce a o účasti FA  na jeho konání a na možnosti se tohoto kongresu  zúčastnit osobně. Potom následovala mše svatá, kterou koncelebrovali P. Pavel Dokládal a P. Jiří Filipec z Vápenné. V homilii připomněl P. Dokládal důležitost opřít se v životních bouřích o dva duchovní sloupy, to je   na Eucharistii a na přímluvnou pomoc Panny Marie. Po mši svaté následovala chvíle osobních setkání účastníků s P. Pavlem v sále na faře. Byla připomenuta možnost obrazně pozvat Pannu Marii Fatimskou do svých domovů, neboť její socha  stále putuje Jesenickým děkanátem a je příležitost takto  uctívat naší nebeskou Matku přímo doma. (V případě zájmu volat 605724404 Dvořák) Děkujeme P. Pavlovi i asistentce Hance Frančákové za toto pěkné odpoledne, těšíme se na další a děkujeme i všem, kteří k pořádání tohoto setkání přispěli.

VDV