Dny vzájemných modliteb bohoslovců AKS a farností

Dny vzájemných modliteb bohoslovců AKS a farností připadají v následujícím období na níže vyjmenované farnosti vzájemné modlitby seminaristů naší diecéze a jednotlivých farností DOO:

 

3.11. – Vlčice
8.11. – Široký Brod
9.11. – Supíkovice
10.11. – Mikulovice
11.11. – Jeseník
21.11. – Bílá Voda
22.11. – Bílý Potok
23.11. – Černá Voda
26.11. – Česká Ves
27.11. – Písečná